Pon – Pią: 8.00 – 16.00

al. Roździeńskiego 188c/205
40-203 Katowice

Zadzwoń:

(32) 203 04 03

Zrównoważona rekrutacja moduł I
/
Zrównoważona rekrutacja moduł I
You Are Here:
/
Zrównoważona rekrutacja moduł I

Zrównoważona rekrutacja moduł I

Projekt: Zrównoważona rekrutacja.

Moduł A: „Dobrze zacznij pierwszą pracę”.

Adresaci:
Pełnoletni absolwenci, kobiety i mężczyźni, technicznych szkół średnich i wyższych, zwani dalej wykonawcami.

Teza:
Rekrutuje się wykonawców do świadczenia usług na rzecz Zamawiającego mającego zakłady produkcyjne w Katowicach, Chorzowie i Świętochłowicach. Wykonawcy mają możliwość świadczyć usługi ślusarskie, monterskie i elektromonterskie. Wykonawcom gwarantuje się okres adaptacyjny podczas którego, pod nadzorem kompetentnej osoby, zostaną przyuczeni do wykonywania wymaganych czynności. Umiejętności nabyte w szkołach technicznych są wystarczające, aby po okresie adaptacyjnym samodzielnie świadczyć usługi.
Umowa o wykonawstwo zostanie podpisana z Zakładem Techniczno Usługowo Handlowym „Techpol” z siedzibą w Zawierciu ( zwanym dalej Techpolem). Zakład jest podmiotem znanym na rynku, wiarygodnym i gwarantującym uczciwą i opartą na wzajemnym szacunku współpracę. Aktualnie w zakładach w Katowicach, Chorzowie i Świętochłowicach współpracuje z Techpolem około 300 wykonawców, których opinia jest najlepszym gwarantem powyższych stwierdzeń.
Wykonawca przed przystąpieniem do świadczenia usług zawiera z Techpolem umowę, która szczegółowo określa wzajemne prawa i obowiązki. Jest ona czasowa i daje możliwość wcześniejszego rozwiązania.

Forma zatrudnienia.
Projekt obejmuje wyłącznie osoby, które założą działalność gospodarczą, czyli w formie samozatrudnienia prowadzą jednoosobową firmę.
Techpol gwarantuje pełną pomoc przy założeniu działalności i przy jej rozpoczęciu. Rekomenduje jednocześnie korzystanie z pomocy uprawnionych osób przy prowadzeniu rozliczeń z urzędami skarbowymi.

Ulgi i zwolnienia dla wykonawców.
Wykonawcy korzystają ze wszelkich ulg określonych w obowiązujących przepisach. Są to między innymi :
– ulga dla młodych, czyli zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób, które nie ukończyły 26 lat, do kwoty rocznego przychodu brutto 85.528,00 złotych,
– ulga na start – zwolnienie z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne przez 6 pełnych miesięcy dla osób po raz pierwszy zakładających działalność gospodarczą lup po upływie 60 miesięcy od zamknięcia poprzedniej działalności gospodarczej,
– mały ZUS – naliczanie przez 36 miesięcy składek na ubezpieczenie społeczne od podstawy stanowiącej 30 % minimalnego wynagrodzenia,
– mały ZUS plus – w określonych warunkach można płacić niższe składki na ubezpieczenie społeczne proporcjonalnie do dochodu.

Warunki wynagrodzenia.
Wykonawcy otrzymują za świadczone usługi wynagrodzenie miesięczne będące iloczynem liczby przepracowanych godzin i aktualnej stawki godzinowej.
Wykonawcy mogą otrzymać dodatkowe wynagrodzenie kwotowe jako dodatek za podniesienie kwalifikacji lub nagrodę za szczególne zaangażowanie w procesie produkcyjnym. Wynagrodzenie to jest fakultatywne i uzależnione od indywidualnej decyzji przełożonych na produkcji.
Podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest złożona na koniec miesiąca rozliczeniowego faktury. Termin zapłaty faktury wynosi maksymalnie 14 dni.
Wynagrodzenie jest wypłacane na rachunek bankowy wykonawcy. Techpol nie stosuje rozliczeń gotówkowych.

Warunki dodatkowe.
Przed zawarciem umowy o świadczenie usług wykonawca musi uzyskać orzeczenie z przychodni medycyny pracy o zdolności do świadczenia usług na konkretnym stanowisku oraz o pracy na wysokości powyżej 3 metrów. Orzeczenie może także zawierać inne elementy, jeżeli wynika to z charakteru świadczonych usług, na przykład zdolność do obsługi suwnicy z poziomu „zero”
Koszt badania ponosi wykonawca.
Wszystkie wymagane szkolenia w zakresie bhp, w tym także wstępne są dla wykonawcy bezpłatne.
W trakcie świadczenia usług istnieje możliwość bezpłatnego uzyskania dodatkowych kwalifikacji, takich jak na przykład : operatora suwnicy z poziomu „zero”, operatora podestów ruchomych i innych.

 

 

 

 

Telefon:

(32) 203 04 03

Adres:

al. Rozdzieńskiego 188c, 40-023 Katowice

Search this website