Pon – Pią: 8.00 – 16.00

al. Roździeńskiego 188c/205
40-203 Katowice

Zadzwoń:

(32) 203 04 03

Polityka Środowiskowa
/
Polityka Środowiskowa
You Are Here:
/
Polityka Środowiskowa

Polityka Środowiskowa

Polityka Środowiskowa Zakładu Techniczno -Handlowo- Usługowego „TECHPOL” Bogusław Trepka z siedzibą w Zawierciu (dalej zwanego Zakładem)

Kierując się poczuciem współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i troską o jego ochronę stosujemy przyjazne dla środowiska metody działania, przy zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług.

Nadrzędnym celem Właściciela i Personelu Zakładu jest zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska poprzez minimalizację negatywnego na nie oddziaływaniu przez Zakład.

Celami szczegółowymi są :
– przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa środowiskowego,
– podnoszenie świadomości Personelu w zakresie ochrony środowiska,
– zoptymalizowane ilości zużywanych materiałów, energii, wody oraz ilości produkowanych odpadów,
– zapobieganie awariom i nadzwyczajnym zagrożeniom dla środowiska,
– systematyczna ocena czynników mających wpływ na otaczające Zakład środowisko,
– wykorzystanie działalności na rzecz ochrony środowiska jako narzędzie marketingowe i sposób redukcji kosztów.

Cele określone powyżej realizujemy poprzez :
– zaangażowanie Właściciela w działanie na rzecz rozwoju Zakładu w zgodzie z ideą ochrony środowiska,
– wprowadzenie równowagi ekologicznej w zakupach usług i materiałów,
– szkolenie pracowników Zakładu oraz wykonawców współpracujących,
– segregację odpadów u źródła ich powstawania,
– racjonalne korzystanie z materiałów, energii, gazu i wody,
– przeprowadzanie systematycznych przeglądów maszyn i urządzeń,
– dialog i współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w zakresie zagadnień ochrony środowiska,
– zastępowanie samochodów służbowych z napędem spalinowym przez samochody z napędem hybrydowym, a docelowo przez samochody elektryczne.

Niniejsza Polityka Środowiskowa jest znana oraz akceptowana przez wszystkich pracowników Zakładu.

Polityka ta będzie w miarę potrzeby aktualizowana do zmieniających się realiów i wymagań.

 

 

 

 

 

Telefon:

(32) 203 04 03

Adres:

al. Rozdzieńskiego 188c, 40-023 Katowice

Search this website