Pon – Pią: 8.00 – 16.00

al. Roździeńskiego 188c/205
40-203 Katowice

Zadzwoń:

(32) 203 04 03

Polityka Jakości
/
Polityka Jakości
You Are Here:
/
Polityka Jakości

Polityka Jakości

POLITYKA JAKOŚCI Zakładu Techniczno-Handlowo-Usługowego „TECHPOL” Bogusław Trepka z siedzibą w Zawierciu (dalej zwanego Zakładem)

Celem nadrzędnym Zakładu jest świadczenie usług o wysokiej jakości, stałe wzmacnianie pozycji rynkowej oraz dbanie o wzrost satysfakcji pracowników w warunkach przyjaznych dla otoczenia i akceptowanych przez lokalne społeczeństwo.
Mając na uwadze rzetelną obsługę naszych zleceniodawców, uzyskanie wzrostu ich zadowolenia ze współpracy oraz budowanie partnerskich układów ze wszystkimi stronami zainteresowanymi naszą działalnością, zobowiązujemy się do realizacji poniższych celów:

– dokładne rozpoznanie potrzeb i oczekiwań zleceniodawców,
– staranny dobór dostawców materiałów i usług spełniających określone wymagania,
– realizacja zleceń w oparciu o zaplanowane i nadzorowane procesy technologiczne,
– dbałość o rozwój potencjału produkcyjnego poprzez stasowanie odpowiednich maszyn i urządzeń,
– ciągłe podnoszenie świadomości personelu poprzez odpowiednie szkolenie wszystkich pracowników,
– umacnianie wizerunku naszego Zakładu jako wiarygodnego terminowego dostawcy prowadzącego partnerskie kontakty handlowe,
– przestrzeganie wymagań i przepisów prawnych mających zastosowanie w działalności gospodarczej Zakładu,
– dążenie do zmniejszenia zagrożeń i ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej,
– prowadzenie działalności w sposób przyjazny dla środowiska oraz dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za jakość swojej pracy poprzez jasno sprecyzowany podział obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

Dla spełnienia celów Polityki Jakości właściciel Zakładu zobowiązuje się do:
– monitorowania procesów działalności wpływających na jakość,
– planowania i realizacji celów jakości
– dbania o wzrost motywacji i świadomości jakościowej pracowników,
– przestrzegania obowiązującego prawa,
– ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością,
– regularnego komunikowania Polityki Jakości pracownikom Zakładu.

Założenia polityki stanowiące zobowiązania wobec naszych Zleceniodawców są znane i respektowane przez wszystkich pracowników Zakładu.

 

 

 

 

 

Telefon:

(32) 203 04 03

Adres:

al. Rozdzieńskiego 188c, 40-023 Katowice

Search this website