Pon – Pią: 8.00 – 16.00

al. Roździeńskiego 188c/205
40-203 Katowice

Zadzwoń:

(32) 203 04 03

CSR
/
CSR
You Are Here:
/
CSR

CSR

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (skrót CSR pochodzi od angielskiego określenia „Corporate Social Responsibility) to strategia zarządzania, zgodnie z którą firma w swoich działaniach dobrowolnie uwzględnia interesy społeczne, interesy pracownicze czy też aspekty ochrony środowiska naturalnego.

Punktem wyjścia CSR jest założenie, że firma nie jest skupiona wyłącznie na własnym interesie i rozwoju. Realizując podstawowy cel, do którego została powołana, czyli wypracowanie zysku, podejmuje różnego rodzaju inicjatywy, które mają na celu poprawę ogólnego dobrostanu społecznego. Aby takie działania miały szanse powodzenia inicjatywy, a przede wszystkim metody działania oprócz zachowania kryterium dobrowolności, muszą być jeszcze długofalowe.

Nad opracowaniem podstaw CSR pracowali eksperci z wielu krajów. Definicje ujmujące zakres najważniejszych obszarów powstawały ponad 5 lat. Dotyczą one takich kwestii jak:

  • przestrzeganie praw człowieka,
  • poszanowanie praw pracowniczych,
  • ochrona środowiska – przeciwdziałanie jego degradacji,
  • stosowanie polityki równych szans i sprawiedliwych praktyk rynkowych,
  • promowanie zrównoważonej konsumpcji, uczciwy marketing, troska o konsumentów,
  • zaangażowanie społeczne.

Aby móc osiągnąć zaplanowane cele, firmy w praktyce stosują różne narzędzia. Wybór zależy od profilu danej firmy, kultury organizacyjnej, a także osobowego i finansowego potencjału.

Bez względu na rozmiar i zasięg podejmowanych działań istotne jest także informowanie konsumentów i kontrahentów o przyjętej strategii i dokonaniach firmy w zakresie CSR przez raportowanie swoich przedsięwzięć np. za pośrednictwem profesjonalnej agencji ratingowej wykorzystującej w pracy platformę  Ecovadis.

Społeczna odpowiedzialność biznesu niesie za sobą, obok poniesionych kosztów, bezdyskusyjne korzyści. Oprócz zabiegu PR-owego realnie wpływa na czynniki kształtujące pozycję ekonomiczną firmy na lokalnym rynku. Do czynników tych między innymi należy zaliczyć :

  • wzrost atrakcyjności inwestycyjnej firmy. Transparentność w działaniu i pozytywne relacje z otoczeniem wpływają na wiarygodność społeczną, która jest powiązana z wiarygodnością finansową,
  • łatwiejsza współpraca z władzami lokalnymi. Akceptowanie lokalnych potrzeb spotyka się z przychylnością władz lokalnych, co przekłada się na sprawne i bezkonfliktowe funkcjonowanie. Daje to również podstawę do podejmowania różnego rodzaju wspólnych przedsięwzięć, w tym także związanych z rozwojem firmy,
  • mniejsze problemy z rekrutacją i utrzymaniem zaufanych pracowników. Istotnym elementem strategii CSR jest poszanowanie praw człowieka i w dalszej konsekwencji praw pracownika. Organizacja pracy i jej warunki dodatkowo sprzyjają rozwojowi zawodowemu.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu nie jest zarezerwowana tylko dla dużych firm i korporacji. Zachowania, które wchodzą w zakres tej strategii, mogą być z powodzeniem wdrożone w każdym, nawet małym przedsiębiorstwie.

Zwiększenie zysków i poprawa wizerunku firmy to nie jedyne przesłanki, przemawiające za wdrażaniem strategii CSR. Świadoma odpowiedzialności za środowisko naturalne, przyciąganie kontrahentów, inwestorów i pracowników oraz angażowanie się w poprawę warunków życia lokalnej społeczności sprawia, że wszyscy zyskują na wdrażaniu w życia praktyk Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

 

Telefon:

(32) 203 04 03

Adres:

al. Rozdzieńskiego 188c, 40-023 Katowice

Search this website